ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ

ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.